บริษัท ไทยออยล์ จำกัด มหาชน เข้ามาประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาเคมี และ เคมีอุตสาหกรรมฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ เข้าทำงานที่บริษัท

ปรับปรุงข้อมูล : 28/1/2563 16:18:43     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 93

กลุ่มข่าวสาร :

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด มหาชน ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งพบปะนักศึกษาสาขาวิชาเคมี และ เคมีอุตสาหกรรมฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้อง 3201 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณมาโนช ดารากร ณ อยุธยา และ คุณสาธิกา วงศ์วัฒนศานต์ นักสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด มหาชน ได้เข้ามาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แนวทางการทำงานภายในบริษัท พร้อมทั้งยังเข้ามาคัดเลือกน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี และ เคมีอุตสาหกรรมฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ เข้าร่วมทำงานที่บริษัทอีกด้วย

ข่าวล่าสุด