คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2563
ปรับปรุงข้อมูล : 03 กรกฎาคม 2563 , 08:56:41       จำนวนเข้าดู : 62
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563
ปรับปรุงข้อมูล : 02 กรกฎาคม 2563 , 09:35:24       จำนวนเข้าดู : 93
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ KM ในหัวข้อเรื่องการกรอกรายงาน TOR ประจำปี 2563
ปรับปรุงข้อมูล : 02 กรกฎาคม 2563 , 09:29:26       จำนวนเข้าดู : 89
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการ Science Meeting ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
ปรับปรุงข้อมูล : 01 กรกฎาคม 2563 , 11:29:01       จำนวนเข้าดู : 100
หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
ปรับปรุงข้อมูล : 29 มิถุนายน 2563 , 09:09:40       จำนวนเข้าดู : 99
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2563
ปรับปรุงข้อมูล : 08 มิถุนายน 2563 , 09:18:48       จำนวนเข้าดู : 113
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563
ปรับปรุงข้อมูล : 02 มิถุนายน 2563 , 13:14:59       จำนวนเข้าดู : 49
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดทำผ้าปิดจมูกนาโน กันน้ำ-กันฝุ่น-กันเชื้อ ป้องกัน Covid-19 มอบให้จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานกลุ่มเสี่ยง 1,800 ชิ้น
ปรับปรุงข้อมูล : 01 มิถุนายน 2563 , 08:47:49       จำนวนเข้าดู : 119
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันบรรจุหน้ากากอนามัยนาโน ภายใต้โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลือกใช้วัสดุและวิธีการทำหน้ากากอนามัย
ปรับปรุงข้อมูล : 26 พฤษภาคม 2563 , 15:43:40       จำนวนเข้าดู : 68
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "ตู้ปันสุข" เพื่อน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ปรับปรุงข้อมูล : 13 พฤษภาคม 2563 , 10:06:57       จำนวนเข้าดู : 129
คณะวิทยาศาสตร์ ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 20 ลิตร แก่โรงพยาบาลสวนปรุง
ปรับปรุงข้อมูล : 12 พฤษภาคม 2563 , 10:19:27       จำนวนเข้าดู : 34
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทยสู้ภัยโควิด – 19
ปรับปรุงข้อมูล : 09 พฤษภาคม 2563 , 20:09:42       จำนวนเข้าดู : 48
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่เทศบาล 3 แห่ง และสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 07 พฤษภาคม 2563 , 09:00:58       จำนวนเข้าดู : 44
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้จังหวัดเชียงใหม่ และรพ.ต่างๆ กว่า 1,500 ลิตร
ปรับปรุงข้อมูล : 01 พฤษภาคม 2563 , 09:13:53       จำนวนเข้าดู : 133
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ภายใต้โครงการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภาคประชาชน
ปรับปรุงข้อมูล : 15 เมษายน 2563 , 12:20:33       จำนวนเข้าดู : 114
คณะวิทยาศาสตร์ มอบ Face Shield ให้กับโรงพยาบาลสันทรายและโรงพยาบาลนครพิงค์
ปรับปรุงข้อมูล : 09 เมษายน 2563 , 09:08:23       จำนวนเข้าดู : 93
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความขอบคุณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
ปรับปรุงข้อมูล : 25 มีนาคม 2563 , 14:09:27       จำนวนเข้าดู : 60
สาขาพันธุศาสตร์ ร่วมกับห้างหุ่นส่วนจำกัด วอร์ด เมดิก จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง NGS application a tools for Genomic research solution
ปรับปรุงข้อมูล : 20 มีนาคม 2563 , 10:20:07       จำนวนเข้าดู : 50
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเดินขบวนเกียรติยศแสดงความยินดีกับบัณฑิตแม่โจ้ พร้อมทั้งจัดพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561-2563 (ครั้งที่ 42)
ปรับปรุงข้อมูล : 05 มีนาคม 2563 , 16:10:41       จำนวนเข้าดู : 192
งานการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ปรับปรุงข้อมูล : 29 กุมภาพันธ์ 2563 , 13:22:49       จำนวนเข้าดู : 157
12345678910...>>