สาขาพันธุศาสตร์ จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ ที่บริษัทเจียไต๋ จำกัด (เชียงใหม่)
ปรับปรุงข้อมูล : 18 กุมภาพันธ์ 2563 , 14:59:20       จำนวนเข้าดู : 21
งานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแสดงวิสัยทัศน์ผู้ลงสมัครนายกสโมสรฯ วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
ปรับปรุงข้อมูล : 06 กุมภาพันธ์ 2563 , 09:50:45       จำนวนเข้าดู : 31
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาทางด้านโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต
ปรับปรุงข้อมูล : 01 กุมภาพันธ์ 2563 , 20:06:13       จำนวนเข้าดู : 47
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ จัดโครงการ Youth IC Camp ครั้งที่ 3
ปรับปรุงข้อมูล : 30 มกราคม 2563 , 09:51:46       จำนวนเข้าดู : 110
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด มหาชน เข้ามาประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาเคมี และ เคมีอุตสาหกรรมฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ เข้าทำงานที่บริษัท
ปรับปรุงข้อมูล : 28 มกราคม 2563 , 16:18:43       จำนวนเข้าดู : 82
สาขาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหลักสูตรและหน่วยงานเอกชนเพื่อการเรียนการสอน
ปรับปรุงข้อมูล : 24 มกราคม 2563 , 11:38:16       จำนวนเข้าดู : 83
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ RUN FOR SCIENCE 2020 @MJU
ปรับปรุงข้อมูล : 20 มกราคม 2563 , 10:45:34       จำนวนเข้าดู : 113
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT CAMP)
ปรับปรุงข้อมูล : 20 มกราคม 2563 , 10:24:35       จำนวนเข้าดู : 100
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ปรับปรุงข้อมูล : 15 มกราคม 2563 , 16:11:18       จำนวนเข้าดู : 120
โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 11 มกราคม 2563 , 22:25:25       จำนวนเข้าดู : 96
สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่46
ปรับปรุงข้อมูล : 10 มกราคม 2563 , 16:32:18       จำนวนเข้าดู : 143
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเดินขบวนโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
ปรับปรุงข้อมูล : 10 มกราคม 2563 , 16:32:09       จำนวนเข้าดู : 185
คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2563
ปรับปรุงข้อมูล : 10 มกราคม 2563 , 16:32:01       จำนวนเข้าดู : 162
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 10 มกราคม 2563 , 16:31:53       จำนวนเข้าดู : 136
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 10 มกราคม 2563 , 16:31:45       จำนวนเข้าดู : 109
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ด้าน Soft skill
ปรับปรุงข้อมูล : 10 มกราคม 2563 , 16:31:39       จำนวนเข้าดู : 94
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับงานวินัยและพัฒนานักศึกษากองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ "เสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2562"
ปรับปรุงข้อมูล : 10 มกราคม 2563 , 16:31:31       จำนวนเข้าดู : 75
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการ Science Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
ปรับปรุงข้อมูล : 10 มกราคม 2563 , 16:31:19       จำนวนเข้าดู : 152
คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูล : 10 มกราคม 2563 , 16:31:12       จำนวนเข้าดู : 244
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ CUPT QMS คณะวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูล : 10 มกราคม 2563 , 16:31:05       จำนวนเข้าดู : 101
12345678910...>>