คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความขอบคุณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
ปรับปรุงข้อมูล : 25 มีนาคม 2563 , 14:09:27       จำนวนเข้าดู : 14
สาขาพันธุศาสตร์ ร่วมกับห้างหุ่นส่วนจำกัด วอร์ด เมดิก จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง NGS application a tools for Genomic research solution
ปรับปรุงข้อมูล : 20 มีนาคม 2563 , 10:20:07       จำนวนเข้าดู : 14
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเดินขบวนเกียรติยศแสดงความยินดีกับบัณฑิตแม่โจ้ พร้อมทั้งจัดพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561-2563 (ครั้งที่ 42)
ปรับปรุงข้อมูล : 05 มีนาคม 2563 , 16:10:41       จำนวนเข้าดู : 122
งานการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ปรับปรุงข้อมูล : 29 กุมภาพันธ์ 2563 , 13:22:49       จำนวนเข้าดู : 104
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน Job Fair (ตลาดนัดแรงงาน)
ปรับปรุงข้อมูล : 28 กุมภาพันธ์ 2563 , 23:48:19       จำนวนเข้าดู : 29
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมวางพวงมาลา ในโครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563
ปรับปรุงข้อมูล : 26 กุมภาพันธ์ 2563 , 14:06:01       จำนวนเข้าดู : 26
งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตร ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร ISO 22000: 2018 และ FSSC 22000 Version 5
ปรับปรุงข้อมูล : 24 กุมภาพันธ์ 2563 , 09:37:25       จำนวนเข้าดู : 64
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการการกำหนดมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
ปรับปรุงข้อมูล : 21 กุมภาพันธ์ 2563 , 10:54:10       จำนวนเข้าดู : 55
สาขาพันธุศาสตร์ จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ ที่บริษัทเจียไต๋ จำกัด (เชียงใหม่)
ปรับปรุงข้อมูล : 18 กุมภาพันธ์ 2563 , 14:59:20       จำนวนเข้าดู : 52
งานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแสดงวิสัยทัศน์ผู้ลงสมัครนายกสโมสรฯ วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
ปรับปรุงข้อมูล : 06 กุมภาพันธ์ 2563 , 09:50:45       จำนวนเข้าดู : 42
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาทางด้านโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต
ปรับปรุงข้อมูล : 01 กุมภาพันธ์ 2563 , 20:06:13       จำนวนเข้าดู : 62
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ จัดโครงการ Youth IC Camp ครั้งที่ 3
ปรับปรุงข้อมูล : 30 มกราคม 2563 , 09:51:46       จำนวนเข้าดู : 115
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด มหาชน เข้ามาประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาเคมี และ เคมีอุตสาหกรรมฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ เข้าทำงานที่บริษัท
ปรับปรุงข้อมูล : 28 มกราคม 2563 , 16:18:43       จำนวนเข้าดู : 88
สาขาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหลักสูตรและหน่วยงานเอกชนเพื่อการเรียนการสอน
ปรับปรุงข้อมูล : 24 มกราคม 2563 , 11:38:16       จำนวนเข้าดู : 87
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ RUN FOR SCIENCE 2020 @MJU
ปรับปรุงข้อมูล : 20 มกราคม 2563 , 10:45:34       จำนวนเข้าดู : 123
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT CAMP)
ปรับปรุงข้อมูล : 20 มกราคม 2563 , 10:24:35       จำนวนเข้าดู : 103
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ปรับปรุงข้อมูล : 15 มกราคม 2563 , 16:11:18       จำนวนเข้าดู : 121
โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 11 มกราคม 2563 , 22:25:25       จำนวนเข้าดู : 97
สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่46
ปรับปรุงข้อมูล : 10 มกราคม 2563 , 16:32:18       จำนวนเข้าดู : 145
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเดินขบวนโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
ปรับปรุงข้อมูล : 10 มกราคม 2563 , 16:32:09       จำนวนเข้าดู : 190
12345678910...>>