สาขาหลักสูตรวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017
ปรับปรุงข้อมูล : 19 เมษายน 2564 , 11:36:27       จำนวนเข้าดู : 71
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2564
ปรับปรุงข้อมูล : 09 เมษายน 2564 , 15:47:28       จำนวนเข้าดู : 109
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 28 ปี
ปรับปรุงข้อมูล : 30 มีนาคม 2564 , 09:03:22       จำนวนเข้าดู : 143
สาขาเทคโนโลยีชีวะภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีภาพสู่สังคม กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนโรงเรียนสันติวิทยา จ.เชียงราย
ปรับปรุงข้อมูล : 29 มีนาคม 2564 , 11:12:10       จำนวนเข้าดู : 55
คณะนายทหารชั้นนายพลเรือ กองทัพเรือ เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูล : 29 มีนาคม 2564 , 08:56:33       จำนวนเข้าดู : 117
โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 25 มีนาคม 2564 , 14:16:38       จำนวนเข้าดู : 118
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์
ปรับปรุงข้อมูล : 19 มีนาคม 2564 , 16:23:15       จำนวนเข้าดู : 204
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (Sci-Tech 19th)
ปรับปรุงข้อมูล : 19 มีนาคม 2564 , 11:31:04       จำนวนเข้าดู : 267
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2564
ปรับปรุงข้อมูล : 18 มีนาคม 2564 , 09:58:43       จำนวนเข้าดู : 59
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้าพบปะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแนะนำหน่วยงานและประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ปรับปรุงข้อมูล : 16 มีนาคม 2564 , 15:29:41       จำนวนเข้าดู : 76
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปรับปรุงข้อมูล : 16 มีนาคม 2564 , 14:13:51       จำนวนเข้าดู : 99
ตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงาน การผลิตภาชนะและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ จากสาขาสัดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูล : 15 มีนาคม 2564 , 09:14:32       จำนวนเข้าดู : 79
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูล : 13 มีนาคม 2564 , 19:23:23       จำนวนเข้าดู : 111
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ราตรีศรีพิกุล คณะวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูล : 11 มีนาคม 2564 , 13:36:33       จำนวนเข้าดู : 73
คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2564
ปรับปรุงข้อมูล : 10 มีนาคม 2564 , 16:22:41       จำนวนเข้าดู : 70
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) จัดโครงการเสวนาอนาคตพลังงานในประเทศ เรื่อง "บทบาทของวิทยาศาสตร์และโอกาสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในโครงการพลังงานฟิวชั่นพลังงานแห่งอนาคต"
ปรับปรุงข้อมูล : 05 มีนาคม 2564 , 10:54:56       จำนวนเข้าดู : 124
คณาจารย์จากสาขาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ามอบจานกาบหมากและถาดใส่อาหารจากกาบกล้วยจำนวนอย่างละ 1 ชุด ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 04 มีนาคม 2564 , 14:21:07       จำนวนเข้าดู : 75
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านอารมณ์ (soft skill) สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูล : 04 มีนาคม 2564 , 09:32:24       จำนวนเข้าดู : 69
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม MJU: Green Heart & Smart University จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 04 มีนาคม 2564 , 09:22:24       จำนวนเข้าดู : 55
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทร จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปรับปรุงข้อมูล : 27 กุมภาพันธ์ 2564 , 14:31:06       จำนวนเข้าดู : 77
12345678910...>>