คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทร จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปรับปรุงข้อมูล : 27 กุมภาพันธ์ 2564 , 14:31:06       จำนวนเข้าดู : 16
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาัลยแม่โจ้ เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
ปรับปรุงข้อมูล : 25 กุมภาพันธ์ 2564 , 16:32:04       จำนวนเข้าดู : 26
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และชมรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมสัมมนาค่ายยุวชนคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 19 รูปแบบออนไลน์
ปรับปรุงข้อมูล : 16 กุมภาพันธ์ 2564 , 11:52:26       จำนวนเข้าดู : 59
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการทำบุญคณะสารสนเทศและการสื่่อสาร ม.แม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 15 กุมภาพันธ์ 2564 , 09:26:41       จำนวนเข้าดู : 45
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน Gifted Math-Science โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
ปรับปรุงข้อมูล : 09 กุมภาพันธ์ 2564 , 15:53:12       จำนวนเข้าดู : 219
สำนักข่าว ThaiPBS ได้เข้าสัมภาษณ์เรื่องผลิตภัณฑ์เม็ดยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสกัดต้านไวรัส ที่ทางรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข นักวิจัยและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท เอฟแอนด์บีออแกนิคส์ จำกัด
ปรับปรุงข้อมูล : 08 กุมภาพันธ์ 2564 , 14:17:01       จำนวนเข้าดู : 48
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ามอบผลิตภัณฑ์เม็ดยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสกัด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ "นักรบชุดขาว" ที่จะเดินทางไปช่วยปฏิบัติงาน ณ จังหวัดสมุทรสาคร
ปรับปรุงข้อมูล : 05 กุมภาพันธ์ 2564 , 16:32:35       จำนวนเข้าดู : 121
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปั้นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเถ้าแก่น้อย
ปรับปรุงข้อมูล : 04 กุมภาพันธ์ 2564 , 10:43:57       จำนวนเข้าดู : 108
คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมประเมินการเช่าพื้นที่ร้านค้าคณะวิทยาศาสตร์ ของปี 2563
ปรับปรุงข้อมูล : 04 กุมภาพันธ์ 2564 , 10:01:51       จำนวนเข้าดู : 25
คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนา การบริหารจัดการงาน 5 งานภายในสำนักงานคณบดี
ปรับปรุงข้อมูล : 04 กุมภาพันธ์ 2564 , 09:55:16       จำนวนเข้าดู : 27
จัดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 2 โครงการภายใต้ความรับผิดชอบทางคณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 04 กุมภาพันธ์ 2564 , 09:49:34       จำนวนเข้าดู : 19
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการถ่ายทอดสด ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับน้องๆ ที่จะสมัครเข้าเรียนในปี 2564
ปรับปรุงข้อมูล : 24 มกราคม 2564 , 13:06:34       จำนวนเข้าดู : 63
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ามอบผลิตภัณฑ์เม็ดยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรสกัด และน้ำยาบ้วนปากกระชาย สกัดจากกระชายออร์แกนิค ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ปรับปรุงข้อมูล : 23 มกราคม 2564 , 10:18:21       จำนวนเข้าดู : 66
คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยและการต่อยอดผลงานวิจัย
ปรับปรุงข้อมูล : 21 มกราคม 2564 , 10:09:45       จำนวนเข้าดู : 51
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564
ปรับปรุงข้อมูล : 13 มกราคม 2564 , 13:23:20       จำนวนเข้าดู : 60
คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ปรับปรุงข้อมูล : 06 มกราคม 2564 , 14:31:32       จำนวนเข้าดู : 84
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการ Science Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
ปรับปรุงข้อมูล : 24 ธันวาคม 2563 , 11:02:07       จำนวนเข้าดู : 117
คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation
ปรับปรุงข้อมูล : 24 ธันวาคม 2563 , 09:33:21       จำนวนเข้าดู : 48
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนจอมทอง
ปรับปรุงข้อมูล : 22 ธันวาคม 2563 , 10:08:00       จำนวนเข้าดู : 79
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
ปรับปรุงข้อมูล : 15 ธันวาคม 2563 , 10:36:45       จำนวนเข้าดู : 108
12345678910...>>