คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีเปิดห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ (Science Shop)
ปรับปรุงข้อมูล : 30 กันยายน 2564 , 20:23:45       จำนวนเข้าดู : 107
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Awards) ประจำปี 2564
ปรับปรุงข้อมูล : 29 กันยายน 2564 , 15:51:38       จำนวนเข้าดู : 44
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
ปรับปรุงข้อมูล : 28 กันยายน 2564 , 13:18:06       จำนวนเข้าดู : 87
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 “ภาคภูมิเพราะพากเพียร สู่วันเกษียณเกษมสันต์”
ปรับปรุงข้อมูล : 22 กันยายน 2564 , 13:27:10       จำนวนเข้าดู : 99
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปรับปรุงข้อมูล : 22 กันยายน 2564 , 08:54:44       จำนวนเข้าดู : 224
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเสวนา ประสา - ประสานพี่น้อง (มุฑิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุ) ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
ปรับปรุงข้อมูล : 21 กันยายน 2564 , 08:54:12       จำนวนเข้าดู : 90
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าติดตั้ง QR Code สำหรับข้อมูลพืชและสมุนไพรสำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศป่าบ้านโปง ในโครงการส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมการเกษตร
ปรับปรุงข้อมูล : 15 กันยายน 2564 , 13:53:55       จำนวนเข้าดู : 134
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปรับปรุงข้อมูล : 15 กันยายน 2564 , 08:53:30       จำนวนเข้าดู : 180
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต : พืชกระท่อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 10 กันยายน 2564 , 09:01:55       จำนวนเข้าดู : 62
คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารวมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
ปรับปรุงข้อมูล : 09 กันยายน 2564 , 15:25:11       จำนวนเข้าดู : 90
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการการกำหนดมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
ปรับปรุงข้อมูล : 09 กันยายน 2564 , 15:24:47       จำนวนเข้าดู : 362
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green รางวัล Green office ระดับประเทศ
ปรับปรุงข้อมูล : 09 กันยายน 2564 , 14:40:51       จำนวนเข้าดู : 98
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติกใสใช้แล้ว ในโครงการ MJU ส่งขวดช่วยหมอผลิตชุด PPE
ปรับปรุงข้อมูล : 09 กันยายน 2564 , 14:40:00       จำนวนเข้าดู : 151
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
ปรับปรุงข้อมูล : 25 กรกฎาคม 2564 , 16:24:18       จำนวนเข้าดู : 151
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2564
ปรับปรุงข้อมูล : 22 กรกฎาคม 2564 , 15:47:50       จำนวนเข้าดู : 151
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Science Meeting ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
ปรับปรุงข้อมูล : 14 กรกฎาคม 2564 , 13:54:49       จำนวนเข้าดู : 183
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ CUPT QMS ประจำปีการศึกษา 2563
ปรับปรุงข้อมูล : 14 กรกฎาคม 2564 , 13:43:25       จำนวนเข้าดู : 152
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ใหม่ ประจำปี 2564
ปรับปรุงข้อมูล : 07 กรกฎาคม 2564 , 16:15:27       จำนวนเข้าดู : 122
คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการสรรหาและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูล : 22 มิถุนายน 2564 , 11:07:25       จำนวนเข้าดู : 171
หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
ปรับปรุงข้อมูล : 17 มิถุนายน 2564 , 08:50:14       จำนวนเข้าดู : 266
12345678910...>>