คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ปรับปรุงข้อมูล : 15/1/2563 16:11:18     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 132

กลุ่มข่าวสาร :

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเรียนรู้ถึงเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแก่โรงเรียน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในด้านชีววิทยา, ด้านเคมี และทางด้านฟิสิกส์

ข่าวล่าสุด