โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 11/1/2563 22:25:25     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 119

กลุ่มข่าวสาร :

โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนโรงเรียนมุกดาหารในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 พร้อมทั้งน้องๆ รับฟังประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชา ระดับปริญญาตรีภายในคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 9 หลักสูตร 

ข่าวล่าสุด