สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT CAMP)

ปรับปรุงข้อมูล : 20/1/2563 10:24:35     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 105

กลุ่มข่าวสาร :

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT CAMP) ประจำปี 2563 ในวันที่ 10-12 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 40 คน ซึ่งภายในโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ พร้อมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เข้าศึกษาต่อในวิชาฯ 

ข่าวล่าสุด