คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ RUN FOR SCIENCE 2020 @MJU

ปรับปรุงข้อมูล : 20/1/2563 10:45:34     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 132

กลุ่มข่าวสาร :

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบวันสถาปนา 27 ปี เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง คณะวิทยาศาสตร์จึงจัดโครงการ RUN FOR SCIENCE 2020 @MJU ขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าบุคลากรและประชาชนที่จะเข้าร่วมเป็น ส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองโดยผ่านกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพและสอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนรักสุขภาพอีกทั้งซึ่งในปัจจุบันการออกกำลังกายด้วย การเดิน-วิ่ง เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้สะดวกเหมาะกับทุกเพศทุกวัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยจะแบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ Half Marathon, Mini marathon และ Fun Run

ข่าวล่าสุด