สาขาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหลักสูตรและหน่วยงานเอกชนเพื่อการเรียนการสอน

ปรับปรุงข้อมูล : 24/1/2563 11:38:16     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 89

กลุ่มข่าวสาร :

สาขาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหลักสูตรและหน่วยงานเอกชนเพื่อการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เวลา 10.30 - 12.30 น. โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพือเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการที่มีความทันสมัย และมีความจำเพาะ และพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังผู้เรียน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 2 ท่านคือ คุณมีนา จงจิตร์เจริญ และคุณปวีณา อร่ามรัตนา ตำแหน่ง Lead Engineer - Technology Strategy and Portfolio มาเป็นผู้บรรยายพิเศษในโครงการครั้งนี้

ข่าวล่าสุด