คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาทางด้านโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต

ปรับปรุงข้อมูล : 1/2/2563 20:06:13     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 66

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาทางด้านโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต ในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยโครงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถเตรียมโครโมโซมปลาน้ำจืดด้วยวิธีการย้อมสีแบบธรรมดา (Conventional staining) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์โครโมโซมปลาน้ำจืดด้วยการจัดทำแคริโอไทป์ (Karyotype) และอิดิโอแกรม (Idiogram) แบบมาตรฐาน และยังสามารถประยุกต์งานทางด้านการศึกษาโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต ในการจัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อประการขอตำแหน่งวิทยาฐานะ ซึ่งในโครงการได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 2 ท่านได้แก่ 1.ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ สุภิวงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

ข่าวล่าสุด