งานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแสดงวิสัยทัศน์ผู้ลงสมัครนายกสโมสรฯ วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 6/2/2563 9:50:45     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 45

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการแสดงวิสัยทัศน์ผู้ลงสมัครนายกสโมสรฯ วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อได้ให้ผู้ที่ลงสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้มาแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และนำไปสู่การทำงานในปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ รองคณบดีฯ ฝ่ายกิจกรรมและกิจการพิเศษมากล่าวเปิดกิจกรรม โดยในกิจกรรมได้พูดคุยถึงเรื่องการวางแผนการทำงานในรูปแบบ PDCA และการเสนอปัญหา แนวทางแก้ไขของกิจกรรมในปีทีผ่านมาให้มีการนำไปสู่การปฏิบัติในปีต่อไป

ข่าวล่าสุด