สาขาพันธุศาสตร์ จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ ที่บริษัทเจียไต๋ จำกัด (เชียงใหม่)

ปรับปรุงข้อมูล : 18/2/2563 14:59:20     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 67

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ ที่บริษัทเจียไต๋ จำกัด (เชียงใหม่) ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาเห็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์ในการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากนักปรับปรุงพันธุ์ของบริษัทเจียไต๋ จำกัด

ข่าวล่าสุด