คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการการกำหนดมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

ปรับปรุงข้อมูล : 21/2/2563 10:54:10     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 81

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการการกำหนดมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน ในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดใช้พลังงาน พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ 

ข่าวล่าสุด