งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตร ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร ISO 22000: 2018 และ FSSC 22000 Version 5

ปรับปรุงข้อมูล : 24/2/2563 9:37:25     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 89

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตร ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร ISO 22000: 2018 และ FSSC 22000 Version 5 ในระหว่างวันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการอบรมปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประงสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจข้อกำหนดและวิธีการจัดทำระบบมาตรฐานสากลที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลให้ผู้ประกอบการ นักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ 

ข่าวล่าสุด