คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมวางพวงมาลา ในโครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 26/2/2563 14:06:01     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 31

กลุ่มข่าวสาร :

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมวางพวงมาลา ในโครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และอาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวล่าสุด