คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน Job Fair (ตลาดนัดแรงงาน)

ปรับปรุงข้อมูล : 28/2/2563 23:48:19     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 33

กลุ่มข่าวสาร :

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน Job Fair (ตลาดนัดแรงงาน) ในวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจหาสถานที่ฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา หรือสมัครงาน ได้มีโอกาสพบปะบริษัทหรือผู้ประกอบการ อีกทั้งในงานจะมีเวทีสัมมนาและการแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาต่อยอดในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์  ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด