งานการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 29/2/2563 13:22:49     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 131

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุม พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งงานประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ที่จะสำเร็จการศึกษา ได้นำเสนอผลงานทางวิชการ และการวิจัยปัญหาพิเศษในที่ประชุมวิชาการ เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่สนใจ สามารถติดตามและรับทรายความก้าวหน้างทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น ระหว่างนักศึกษา นักวิชาการ ในภาครัฐและเอกชน ภายในงานได้มีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานมากมาย

ข่าวล่าสุด