สาขาพันธุศาสตร์ ร่วมกับห้างหุ่นส่วนจำกัด วอร์ด เมดิก จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง NGS application a tools for Genomic research solution

ปรับปรุงข้อมูล : 20/3/2563 10:20:07     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 32

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

สาขาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับห้างหุ่นส่วนจำกัด วอร์ด เมดิก จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง NGS application a tools for Genomic research solution ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 3210 ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจากคุณชาตรี แสนสุข ตำแหน่ง Bioinformatician มาเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษครั้งนี้

ข่าวล่าสุด