คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความขอบคุณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ปรับปรุงข้อมูล : 25/3/2563 14:09:27     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 72

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความขอบคุณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาดี อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ และนักวิชาการสัตวบาลของคณะฯ นำทีมนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ช่วงเวลา 13.00 น. ภายในบริเวณอาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ช่วงเวลา 10.00 น. พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณอาคารแม่โจ้ 60ปี และอาคารเสาวรัจ นิตยวรรธนะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด