คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ ขนาด 12 ลิตร 
จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา

รายละเอียดประกาศ

ปรับปรุงข้อมูล : 22/9/2565 16:33:24     ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 26

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ข่าวล่าสุด