คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Science, Maejo University

หลักสูตรพลิกโฉม ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

Responsive image
Responsive image

ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานต้อนรับและร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี คุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮโดรไทย จํากัด เป็นผู้แทนลงนามบันทึกความเข้าใจ ทั้งนี้พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู่และสร้างขีดความสามารถการบูรณาการด้านวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การใช้ปุ๋ย และการจัดการดิน เพื่อการเพาะปลูกข้าวร่วมกัน ในช่วงถัดมาเป็นพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) โครงการแปลงสาธิตพันธุ์ข้าวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยของ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะวิทยาศาสตร์) กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด โดยมีคุณอนุชิดา วงศ์ชื่น ตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮโดรไทย จํากัด เป็นผู้แทนลงนามบันทึกความเข้าใจ พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมแปลงนาสาธิตเกษตรกร ณ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
28 กุมภาพันธ์ 2567
คณะวิทยาศาสตร์ แสดงความยินดีกับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ (ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล) ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 46 ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 กุมภาพันธ์ 2567
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2566
ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.สมชาย เขียวแดง อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และ ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมมอบของที่ระลึก และกล่าวแสดงความยินดี ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะวิทยาศาสตร์มีผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ (ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล) ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
21 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
23/2/2567 9:30:19
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1
9/1/2567 15:11:31
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคาร
9/9/2566 15:49:49
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 75 รายการ
13/7/2566 13:56:58
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3
13/7/2566 10:01:48
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2
10/4/2566 13:54:49
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1
5/1/2566 14:17:12
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องห่อหุ้มสารแบบไมโครเอนแคปซูเลชั่น (Encapsulator) จำนวน 1 เครื่อง
7/12/2565 13:56:07
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ความจุ 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
6/12/2565 14:06:06
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
1/12/2565 17:14:32

ข่าวประชาสัมพันธ์